ECPGR Baza podataka za kukuruz
Institut za kukuruz "Zemun Polje"
Banka gena, Slobodana Bajića 1, 11185 Beograd, Srbija
Tel: (011) 3756-704 Faks: (011) 3756-707

Menadžer baze podataka: dr Violeta Anđelković  

 


Baza podataka za kukuruz je osnovana 1996. godine u Institutu za kukuruz "Zemun Polje", Srbija, na inicijativu Evropskog kooperativnog programa za biljne genetičke resurse (ECPGR). Bazu podataka održava Banka gena Instituta za kukuruz "Zemun Polje". U bazi podataka se nalaze pasoški podaci o 11865 uzoraka koji predstavljaju kolekciju kukuruza 15 evropskih članova iz 13 zemalja. Struktura Baze podataka je zasnovana na "IPGRI/FAO Multi-Crop descriptor list" principima.

Pristup bazi podataka (Engl) Dodatne informacije (Engl)
On-line – pretraživanje Članice EMDb projekta
  Opis baze podataka - emdb_cb.pdf (41 KB)
Off-line - štampa – pošaljite e-mail Administratoru Baze podataka